top of page

תקנון האתר ומדיניות פרטיות

א. תנאי שימוש באתר, הרשמה ומדיניות ביטולים

ברוכים הבאים לאתר "ווקאלי" vocali.co.il ("האתר" ו/או "האפליקציה" ביחד ולחוד), של שי חיים ("החברה").

מטרת האתר (מתן מידע וכלים לפיתוח ואימון יכולות קוליות בתחום השירה)

החברה מכבדת את פרטיות לקוחותיה ועושה כל שניתן על ידה כדי להגן על פרטיות הגולשים באתר ("המשתמש"). החברה מעניקה למשתמש את הזכות המלאה להכיר את מדיניותה ואת נהליה, בכל הנוגע לאיסוף נתוני שימוש (נאספים באופן אוטומטי / נוצרו על ידי השימוש בשירות/ מתשתית השירות עצמו), במידע שנמסר ושיימסר על ידך, גילוי נתוניך האישיים באמצעות שימושך בשירותינו, וכן את האפשרויות הנלוות שקשורות עם אותם נתונים.

דף זה מתאר את מדיניות הפרטיות ו/או את תקנון החברה באתר, ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעת החברה, באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת: טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב), החלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחרים, ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. מדיניות זו מנוסחת בלשון כללית יחיד מטעמי נוחות בלבד וחלה באופן זהה עבור כל המינים וכל הלשונות. נא לקרוא את כל האמור בעמוד זה בקפידה, להבנה מלאה של נהלי החברה, תקנונה ומדיניות פרטיותה.

ע"י שימוש באתרנו הבעת את הסכמתך למדיניות הפרטיות שלנו ולתקנוננו, לרבות אישורך לאיסוף ושימוש במידע שלך בהתאם למדיניותנו, כפי שיתואר להלן. משכך, כל גישה שלך לאתר ו/או שימוש שיעשה בו ו/או בתכניו באמצעותך, מהווים הצהרתך לפיה קראת והבנת את תנאי תקנון האתר ו/או מדיניות פרטיות החברה, ובכך קיבלת, הסכמת ואישרת את תוכנם. היה ואין הסכמתך לאמור - יש לחדול משימוש באתר זה לאלתר.

יובהר, כי הירשמותך לאתר ו/או לחברה, מביעה הסכמתך במפורש לקבל הודעות, הסכמים, מסמכים וכד' הנוגעים למוצרים ו/או לשירותי החברה ו/או האתר, ולא תהא למשתמש כל טרוניה בנדון כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

האתר מציע מגוון תכנים ומידע, אולם החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו באופן רציף ושוטף באתר והיא רשאית לשנות את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מוקדמת כלשהי.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן חלים על כל המוצרים, השירותים, האפליקציות והאתרים המוצעים על ידי החברה, לרבות בגרסאות דיגיטליות ו/או אלקטרוניות אחרות, ובכל פלטפורמה, בהן של הזרמת וידאו ו/או מוסיקה.

מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע ובתוכן נתונה לך בלבד, למטרת שימוש אישי, פרטי ולא מסחרי, וכי אינך רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע ו/או בתוכן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו. הינך מתחייב להשתמש במידע, בתוכן ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.

כללי

חלק מן השירותים באתר עשויים להיות כרוכים ברישום ו/או בתשלום לחברה ו/או לגורמים אחרים הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה.

 • אחריות על שימוש בתכני האתר (לרבות תרגילי פיתוח קול וכו׳), לרבות אלו שבחינם, חלה על המשתמש בלבד. יובהר, כי התרגולים ש-Vocali מציע למשתמשים נועד עבור קול בריא ותקין בלבד. במקרה של ספק לגבי בריאות ו/או תקינות הקול, מתחייב המשתמש לקבל אישור רפואי מגורם מוסמך (כגון: רופא אף, אוזן וגרון).

 

הרשמה

הרשמה לאתר מהווה תנאי מוקדם לשימוש בתכני האתר.

הרשמה לאתר תאפשר למשתמש להפוך ל"חבר ווקאלי", וכך ליהנות מתוכן חינמי שבאתר (לרבות באפליקציה), בהם קורסים ווובינרים חינמיים.

חברי האתר רשאים להירשם דרך האתר ו/או האפליקציה לסדנאות (בעולם הפיזי) ולאירועים שונים של "ווקאלי".

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ולתנאי השימוש באתר לעיל ולהלן.

לשם כך נדרשת הזנת שם משתמש וסיסמה, כפוף למסירת פרטים אישיים (לרבות כתובת דוא"ל פעילה ומס' טלפון פעיל), וכן קריאת ואישור תנאי השימוש לקמן.

החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי שונים לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.

החברה רשאית, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלבדי, לאפשר למשתמש לצפות בתכניה, ללא צורך ברישום וללא תשלום תמורה, אך אין בכך כדי לחייב את החברה לאפשר צפייה חינמית בתוכן כלשהו בזמן כלשהו.

המשתמש אחראי לשמירה על סודיות שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לו ע"י החברה, לצורך שימוש באתר ו/או לצפייה בתכני האתר וכיו"ב, אחראי לכל פעולה ושימוש שייעשו בשם המשתמש/סיסמא שהוקצו לו, ומתחייב שלא למסור אותם לכל צד ג'. המשתמש מתחייב לדווח לחברה לאלתר עם היוודע לו על אודות כל שימוש של צד ג' בשם המשתמש ו/או הסיסמא ללא הסכמתו. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בפרטים אישיים של משתמש אחר, לרבות שם המשתמש והסיסמה, בלי הרשאה.

על המשתמש לבדוק טרום השימוש באתר את החיובים והתעריפים אשר מחויב בהם המשתמש, עבור העברת נתונים ע"י המפעיל הסלולארי של מכשירו.

 • ניתן להירשם למסלול "פרימיום - PREMIUM" (מסלול בתשלום), במסגרת מינוי חודשי, או מינוי שנתי, וליהנות מתכני הפרימיום, בהם קורסי אונליין, השתתפות בוובינרים - בלעדיים לחברי "פרימיום" ועוד.

 • ·משתמש  אשר רכש מינוי חודשי ו/או שנתי (גם במקרה של מינוי בחינם לתקופת ניסיון) – המינוי והחיוב מתחדשים באופן אוטומטי, אא"כ המשתמש יפנה בכתב לחברה בבקשה להפסיק את המינוי ויקבל אישור מהחברה על שבקשתו התקבלה וטופלה בהתאם.

 • ניתן לרכוש קורסים בודדים בתשלום חד-פעמי.

 • ניתן לבצע רכישה דרך חנות האפליקציות של אפל (יש לקרוא ולאשר את מדיניות הפרטיות ותקנון השירות של Apple, Inc).

 • ניתן לתאם שיעורי פיתוח קול "אחד על אחד" דרך האתר ו/או האפליקציה, דרך מערכת הבוקינג המותקנת באתר. נוסף על כך, ניתן לרכוש גם "חבילות שיעורים – "BUNDLE DEAL וכך לזכות בהנחה פר שיעור.

רכישה ותשלום

עבור צפייה בכל תכני האתר ו/או הרשמה לקורסים מסוימים, נדרש המשתמש לבצע תשלום, אשר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי תקף נושא שמו ובבעלותו של המשתמש ביום ביצוע הפעולה וניתן לסליקה כדין ו/או בחיוב טלפוני (בקו טלפוני פעיל בלבד שיימסר) ו/או באמצעות חברת PayPal, וכן את אישור החברה. רק לאחר אישור התשלום בפועל – יורשה שימוש האתר כמפורט.

על מנת להשתמש בשירותים בתשלום - עליך להיות בגיל 16 ומעלה, ובהסכמת ההורים, או אדם מגיל 18 ומעלה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים למשתמשים, והכול על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

רק לאחר אישור החברה כי הפרטים נכונים ותקינים, תתבצע הרכישה והמשתמש מסכים כי בעת ביצוע הרכישה תשלח חשבונית אלקטרונית אל המשתמש.

יובהר כי משלוח דואר אלקטרוני המאשר את הרישום אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר ו/או החברה ו/או צד ג'.

המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, בהתאם האמור. באחריות המשתמש לבדוק אם התעריפים השתנו במהלך תהליך רכישת המוצר, כשהמחיר המעודכן הנו המחיר הסופי.

החברה רשאית לשנות את תעריפיה מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.

החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות, חבילות והנחות, בהתאם לשיקול דעתה, ובהתאם לתנאיה, וכן רשאית להפסיקם, לשנות מועדם וכד', בכל עת וללא הודעה מוקדמת, מבלי שתהא למשתמש כל טענה בנדון כלפיה, או נגד מי מטעמה.

הפרטים האישיים שיימסרו בעת ההזמנה, יישמרו במאגר המידע של החברה, ויימחקו מהמאגר לבקשת המשתמש בפניה בכתב לחברה ואישורה על קבלת הפנייה.

החברה איננה מתחייבת כי המוצרים המפורסמים באתר אכן יהיו זמינים לרכישה, בכל עת. 

במקרה של רכישת מוצרים שאינם זמינים, על אף היותם מוצגים באתר, תבוטל המכירה ותימסר למשתמש הודעה על כך תוך 7 ימי עסקים ולא יבוצע חיוב. אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את החיוב, החברה לא תהא מחויבת לספק למשתמש את המוצר שהזמין.

המשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות: נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, לרבות צד ג', מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי החברה.

יובהר, כי תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.היה והמשתמש מסר פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים, החברה אינה אחראית כי המוצר יגיע ו/או יוצג למשתמש.

במקרה שמוצר יוחזר לחברה בשל פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים שנמסרו ע"י המשתמש, או כיוון שהחבילה לא נדרשה, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

ביטול עסקה

כל בקשה לביטול עסקה תיעשה בכתב לכתובת: shay@vocali.co.il

ניתן לבטל עסקה תוך 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול ייעשה עד 7 ימים קודם למועד תחילת השירות, לאמור, בתוך 7 ימים ממועד העסקה – לא ניתן לבטלה. דמי ביטול הנם 5% מערך העסקה, אך לא יותר מ-100 ₪.

עם זאת, במקרה של דרישה לביטול עסקה ע"י המשתמש עקב 'כשלון תמורה מלא' שיוסכם ע"י החברה, מסכים המשתמש כי החברה תפעל לספק למשתמש מוצר חלופי, שווה ערך למוצר שרכש.

יובהר, כי אי כדאיות כלכלית לא תהווה עילה לביטול עסקה בשום מקרה.

משתמש אשר רכש מנוי חודשי רשאי לבטלו בכל עת. מרגע מועד הביטול - יבוטלו רק החיובים העתידיים, ולא יינתן החזר על תשלומים ששולמו. מועד הביטול ייכנס לתוקפו תוך 30 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול. 

לא ניתן לבטל ו/או לקבל החזר ו/או פיצוי עבור סדנאות מקוונות שהיתכנותן תלויות במס' משתתפים, וכן עבור חומרים הניתנים לשכפול.

במקרה שנפלה טעות בתום לב במחיר מוצר באתר, תהא החברה רשאית לבטל את העסקה ולזכות את המשתמש במחיר ששילם, ככל שנשא בו, והדבר לא יחייב את החברה מעבר לכך.

בכל מקרה בו תסרב חברת כרטיסי האשראי ו/או הסליקה לאפשר לאתר לגבות את התמורה עבור שימוש במוצר בו חפץ המשתמש, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי המשתמש, ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה לעיל.

צ'אט – בלוג - פורום

חברי האתר יוכלו לתקשר זה עם זה בהודעות המסנג׳ר של האתר ובאמצעות ה'פידים' הקבוצתיים באתר (מעיין רשת חברתית פרטית של האתר).

תוכנן של התגובות הן באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהתגובות נכתבות על ידי משתמשים וכי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לתגובות, לנכונותן, טיבן ו/או איכותן ולכל נזק שיגרם לו ו/או לאחרים מפרסום התגובות ו/או מכול שימוש שיעשה על ידו בתגובות ו/או בתוכנן ו/או מהסתמכות שלו עליהן.

המשתמש מתחייב כי התגובות שלו באתר, וכל תוכן שמעלה באתר/ אפליקציה וכד' לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של אחרים.

ייתכן כי שם המשתמש יהיה גלוי בפני אחרים.

ב. איסוף מידע

החברה עושה שימוש בקובצי "עוגיה"Cookie) ), שהם מעין קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר, המאוחסנים במחשבך, ואשר ניתנים למחיקה בכל עת על ידך, וכן בטכנולוגיות מעקב שנועדו לשיפור חווית המשתמש, לאימות נתונים, לניטור, למעקב ולאגירת מידע על אודות הגולש באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, בהן: ההעדפות שלך באופן פרטני, מיקומך הגיאוגרפי, הגדרות שפה של הדפדפן שלך, סוג המכשיר ממנו גלשת, כתובת IP וכד'. כמו כן, פרטים אישיים שמילאת, בהם: יצירת קשר, או קבצים שצרפת, נועדו לאיסוף מידע סטטיסטי אנונימי (שאינו מזהה את המשתמש בשמו), כדי, בין היתר, לשפר את האתר ולדעת את תחומי העניין של הפונים אלינו.

נוסף על כך, החברה נעזרת בטכניקות פרסום מפולח, כגון: "שיווק מחדש" (ReMarketing), "רי-טרגטינג" (ReTargeting) ו/או שירותים ותוכנות אחרים, בעזרתם אנו מציגים תכנים שנועדו להיות ממוקדי פרסום עבור לקוחות פוטנציאליים. ייתכן שנעשה שימוש בפיקסלים של ,Google Marketing Platform למילוי פלחי נתונים.

בין אם יצרת שם משתמש ובין אם לאו, החברה רשאית לאסוף ממך מידע.

למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל, או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, יש לראות הרחבה במרכז המידע של גוגל-Google.

ג. שליטה על המידע והנתונים האישיים שלך

ביכולתך להפעיל, לבטל, להשבית, להגביל, או לשנות את איסוף ו/או שימוש במידע האישי שלך ששמור אצלנו, בדרכים הבאות: בהגדרות המכשיר, כדי לקבוע אם מותר לספקים להשתמש במזהי מכשירים, ביקור בדף העדפות, או ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך, וכן דרך הגדרות המודעות ודף ביטול ההסכמה של ,Network Advertising Initiativeשם ניתן לבטל את הסכמתך לכך שספקים חיצוניים ספציפיים ישתמשו בקובצי ,cookie וכן ביצירת קשר עמנו – כאן.

ניתן לשנות את הגדרת הדפדפן האישי כדי לסרב לקבל קבצי .Cookie עם זאת, חסימת "העוגיות" עשויה למנוע ממך ליהנות ממלוא היתרונות באתר.

כדי להפסיק לצפות במודעות ניתן להיכנס למנהל העדפות המודעות של גוגל(Google) .

 • אם לדעתך נפגעה פרטיותך דרך האתר, ניתן לפנות אלינו בכל שלב בבקשה למחוק את הנתונים האישיים המוחזקים אצלנו בעניינך ו/או לתקן מידע אישי שאינו מדויק.

 • עם זאת - יש לזכור, כי כל מידע ו/או תוכן שיפורסם על ידך באתר בדרך כלשהי ושיהיה גלוי לציבור הגולשים, לא ייחשב כקנייני, או כסודי, ומי שייחשף להם, לרבות החברה, יהא רשאי לעשות בהם כל שימוש, ולחברה לא תהא כל אחריות לכל תוצאה שתנבע מכך.

 • לידיעתך, אנו עשויים לבקש ממך לאמת את זהותך לפני שנענה לבקשותיך. יובהר, כי פרטים שסיפקת ו/או שיאספו, יכול שיאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד ג' כלשהו.

 • אזרח ארה"ב נדרש לשלוח אלינו דוא"ל ובו בקשה למחיקה מהמאגר, ועליו לוודא שכך נעשה. אזרח ארה"ב שלא יעשה כן בסוף התהליך - ייחשב כאילו התיר לחברה לחשוף מידע, במקרה של חקירה ע"י רשויות החקירה האמריקאיות (ובלבד שהתקבל צו חשיפת מסמכים בהתאם לנהלי שיתוף הפעולה ואמנת המס בין ישראל לארה"ב).

ד. מה אנו עושים עם המידע?

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך, בפרטים שימסרו על ידך ובפרטים שנאסוף במהלך השימוש שעשית באתר ו/או באילו משירותיו, בהתאם להוראות מדיניות זו, או על פי הוראות כל דין, בין היתר, למטרות הבאות:

 • לאפשר לך להשתמש באתר, בשירותיו ובתכניו, לשמור על תפעולו התקין וכדי ליצור עמך קשר בעת הצורך.

 • לשפר ולהעשיר את שירותי ותכני האתר, להתאימם לדרישות המשתמשים בכללם, וכן בהתאם להעדפותיך האישיות. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בחלקו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך באופן אישי.

 • להציע לך פרסום ממוקד ו/או הודעות דוא"ל פרסומי על שירותים חדשים, הצעות, עלון מידע (ניוזלטר), סקרים, או כל מידע שיהיה רלוונטי עבורך, לדעתנו. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בכל דרך אלקטרונית אחרת.

 • לשלוח אליך מידע שיווקי על צדי ג', אשר לדעתנו יעניינו אותך, אלא אם כן, שלחת התנגדות לכך בכתב שאושרה על ידנו. יוער, כי ייתכן שהאתר יכלול קישורים לאתרים אחרים בעלי עניין. יובהר, כי אין לחברה כל שליטה על אתרי אינטרנט חיצוניים, והחברה אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בעקבות כך, לרבות נזק שינבע מלחיצה המפנה לקישור כלשהו. משכך, עליך לנקוט באמצעי זהירות ולבדוק את הצהרת הפרטיות ותקנונו של כל אתר ושל כל שירות חיצוני טרום השימוש.

 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש/ תקנון האתר.

 • אנו מתחייבים שלא למכור, להפיץ, או להעביר את המידע האישי שלך לצדי ג', אלא אם כן, נדרש לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה, פסיקה, או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד ג', כשהחברה סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן.

 • אזרחי ארצות הברית - נהלי FATCA אינם חלים על גופים ישראליים פרטיים, אך במקרה של חשבונות עם הכנסה של מעל 500,000$ דולר אמריקאי ליחיד, קיימת לרשות המסים האמריקנית (IRS) הזכות להגיש בקשת אכיפה דרך בתי משפט ישראלים.

ה. הסכמה

מטרת השימוש בנתונים אלה נועדה לספק את השירות ולשפרו בפניות עתידיות, זאת ע"י אחסון ושמירה של נתונים שהזנת, ומהווה אישורך לאישור דיוורי למטרות פרסום בהתאם לצרכיך שיישלחו אליך (ללא צורך בציון המילה "פרסומת"), והכול כפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לרבות תיקון מס' 40 לחוק, התשס"ח 2008.

יוזכר, כי ביכולתך לבקש להפסיק את קבלת דברי הפרסומת בכל עת על-ידי שליחת בקשה להסרה מרשימות התפוצה שלנו, ולוודא קבלתה אצלנו. היעדר אישור החברה לקבלת פנייתך - ייחשב כמתן הסכמה מטעמך לשימוש החברה במידע ובהמשך הדיוורים.

הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

השימושים במידע והעברתו מותרים על ידך במקרה שיועבר לצד ג' בהתאם לבקשתך, כגון: לאדם, או מומחה שביקשת שייחשף למידע, לרשות המסים, לקבלת הצעת מחיר מצד ג', ואף במקרים של מחלוקת ו/או הליך משפטי בינך לבין החברה, או מי משלוחיה, וכן, במקרה בו ימצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש ו/או מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

ייתכן שהחברה ו/או צדי ג' העובדים עימה תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/ שירותיהן באתר. החברה אינה תומכת בפרסומות אלו ואינן באחריותה, בין אם מודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות ובין אם ממחשבי החברה. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. כאמור, ה-Cookiesמאפשר להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. חברות אלה עושות שימוש ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.

ו. קניין רוחני

כל התכנים, העיצוב (לרבות: צלמיות, גרפיקה, צלילים וכד'), התצוגה והמידע המופיעים באתר (כולם להלן: "התוכן"), מהווים קניין רוחני של החברה ו/או של צדי ג' ומוגנים על-פי חוק. אין לבצע כל שינוי ו/או העתקה של תוכן ו/או שירות כלשהו הפוגע בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני, סימני מסחר וכד' הגלומים באתר ובתכניו. כל שימוש בלתי מורשה בתוכן ו/או בחלקו עלול להוות עבירה על החוק.

אין לשנות, להוריד (Download) , להפיץ, לשעתק, לשכפל, להעתיק, למכור, להשכיר, לשדר, לפרסם, לבצע, ליצור נגזרת ו/או תוצר כלשהו (לרבות פלט של מידע, שרטוט, דו"ח וכד'),לצלם, להציג בפומבי, להעניק רישיונות, למסור ו/או לנצל למטרה מסחרית ו/או ציבורית כלשהי בתוכן ו/או באתר ו/או בשם החברה, לרבות צדי ג' שבבעלותה.

החברה מכבדת את קניינם הרוחני של אחרים. אם סברת כי יצירתך ו/או תכניך הועתקו באופן הפוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, נא לפנות אלינו בכתב ובאופן מיידי.

ז. אחריות ושונות

 • החברה, או מי מטעמה, תנקוט באמצעי זהירות סבירים ומקובלים הנחוצים כדי להבטיח כי נתוניך מאובטחים בהתאם למדיניות פרטיות זו.

 • המשתמש מאשר כי בעת רישומו לאתר, לרבות עבור קבלת שירות, עשויים לחול טעויות ושיבושים, לרבות אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס ו/או טעויות הקלדה ואף בהזנת פרטיו, ומסכים כי באחריותו לבדוק כיאות את נכונות הפרטים שהזין לאתר, וככזה הוא האחראי הבלעדי לנכונות פרטיו ולכל נזק שייגרם כתוצאה משגגה בהזנתם. המשתמש מסכים כי החברה תהא פטורה מכל אחריות במקרים מעין אלה, והמשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות צד ג', יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כל אובדן, נזק ו/או הפסד, ישיר ו/או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מטעויות אלו.

 • המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את החברה, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בפרטים שמסר, לרבות ביחס לאמצעי התשלום, ככל שנדרשו. לידיעת המשתמש, מסירת פרטים אישיים כוזבים, לרבות התחזות לאדם אחר, מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והינה אסורה מכול וכול. פרטי המשתמש שנמסרו לצורך תשלום לאתר יישמרו במחשבי החברה ו/או מי מטעמה, והחברה תפעל, כמיטב יכולתה תוך שימוש באמצעים סבירים, לאבטחת פרטים אלו, לשם שמירה על פרטיות המשתמש.

 • מובהר כי אתר אינטרנט אינו מוגן לחלוטין מפני פריצות, התקפות האקרים, פגיעות חומרה וכן פגיעות תוכנה, או במקרים הנובעים מכוח עליון, כגון: מכות ברק, רעידת אדמה וכד'. משכך, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף, או ישיר שייגרם למשתמש, או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד, או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 • החברה תהא רשאית להעביר לכל חברת אשראי הרלוונטית למשתמש, את רשימת המשתמשים בשירותים ובתכנים שהם לקוחותיה של חברת האשראי.

 • החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים, לרבות: פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות, קבצים דיגיטליים, קישורים ותוצאות חיפוש.

 • החברה עושה מאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, ועם זאת, המשתמש מסכים כי החברה אינה אחראית באשר לדיוק שלו, ולפיכך החברה לא תשא באחריות לשגיאות ו/או השמטות כלשהן בתוכן האתר.

 • החברה אינה אחראית לזמינות האתר, השירותים, המידע והתוכן, לדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש, לאובדן מידע, לתקלות וכיו״ב, ולמשתמש ו/או לצד ג' לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בעניין, לרבות בגין נזק.

 • התכנים והשירותים זמינים באתר "כהווייתם" (As Is) ו"כפוף לזמינותם" ((As Available, והם כלליים באופיים ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, משפטי, או אחר מכל סוג שהוא, ואינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה. אין להסתמך על ייעוץ ו/או מצג ו/או עמדה וכד' שהתקבלו באמצעות האתר לצורך קבלת כל החלטה שהיא בכל תחום.

 • מובהר ומוסכם כי החברה אינה אחראית על כל מידע שמתקבל דרך הצ'אט, "הבוט", מחשבון וכד', בין אם נמצאים באתר, ובין אם דרך צד ג', אלא רק למידע שמתקבל ע"י נציג רשמי של החברה. מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו, בשל הסתמכות על מידע ו/או תוכן שהושג דרך האתר. כל הסתמכות על התכנים ו/או על ייעוץ שיתקבל באמצעות האתר, תיעשה על אחריותך המלאה והבלעדית וזו אחריותך באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שהנך עושה בשירות, וכן לנזק שעלול להיגרם לך עקב שימוש ו/או פגם ו/או תקלה באתר ו/או בשירותי החברה.

 • החברה עושה כמיטב יכולתה לאפשר צפייה בתכנים שמציע האתר ברמה איכותית ומבהירה כי ייתכן שתוכן שבו יצפה המשתמש במכשיר קצה, כדוגמת מכשירו הנייד, לא ייראה ו/או יישמע כפי שנשמע המקור, ותהא הסיבה אשר תהא. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל כשל בשימוש באתר ו/או לצפייה בתכני האתר, לרבות במקרה של אי התאמה, שיבושים ו/או איחורים ו/או עיכובים באספקת התוכן, והמשתמש יודע ומסכים לכך מראש, וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' אחר בעניין.

 • החברה ו/או מי מטעמה, אינן נושאות בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדי ג', לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר (כגון: בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות באתר וכיו"ב) ואשר אינם בשליטתן. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בית עסק, סוחר, אתר, גוף מסחרי וכד'.

 • היה ופעילות האתר ו/או החברה תתבצע ע"י תאגיד אחר, או שפעילותה תמוזג בפעילותו של צד ג', יהיה ניתן להעביר את פרטיך, בהתאם להתחייבויות כאמור במדיניות פרטיות דנן.

 • פרסום טקסט באתר, כפוף לשיקול דעתה הבלבדי של החברה, אשר רשאית למנוע את הפרסום ו/או למחוק פרסומים שעלו באתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלבדי.

 • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש ו/או בקבלת הסכמתו, לסרב לאפשר למשתמש להירשם לאתר, לרכוש מוצרים דרך האתר, לעשות שימוש באתר ו/או בשירות שמציע האתר ו/או לצפות בתכנים ו/או חלקם באתר ו/או למנוע גישה לתוכן ו/או תכנים, שבאתר, כולם או חלקם, להגביל את הגישה, למנוע ו/או להשהות גישה, להתנות גישה בתנאים, להפסיק את פעילותה ו/או את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, והכול באופן כללי ו/או חלקי ללא צורך בהודעה מוקדמת וללא צורך בהסכמת המשתמש, באופן זמני ו/או לצמיתות, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' שהוא בעניין זה.

 • צעדים שיינקטו על ידי החברה, אם וככל שינקטו, בהסתמך על מידע שתעביר, לא יהוו הכרה בזכות ו/או בטענה ו/או הוכחה להפרת זכות שהיא.

 • תקופת התיישנות מוסכמת - בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי״ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, המשתמש מסכים על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום ו/או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

 • המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר, בשירותים, בתכני האתר, במוצרים שבאתר לכל מטרה בלתי חוקית ו/או באופן בלתי חוקי.

 • כל שימוש באתר ו/או בתוכן ו/או במוצרים ו/או בשירותים שבאתר, שאינו מותר במפורש בהתאם לתנאים אלו – אסור בהחלט.

 • המשתמש מתחייב בזאת, שלא לפגוע בחברה, בעובדיה ו/או במשתמשי האתר, לרבות איסור פרסום לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיותם, לרבות באמצעות העלאת קישורים, וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים עליהם, בכל דרך שהיא. איסור זה כולל גם כל ניסיון למסור מידע ו/או להציע שירותים ו/או מוצרים שהחברה מציעה, ללא קבלת אישור מהחברה.

 • הפרת תנאי מתנאי הסכם זה שתיעשה על ידך, מפקיעה את הרשאתך לשימוש באתר באופן אוטומטי, תוך חיובך בהשמדתם המידית של התכנים המצויים בחזקתך ואשר בהם עשית שימוש אסור.

 • המשתמש רשאי להמחות ו/או להעביר את זכויותיו בשירות, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחברה. 

 • החברה תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם בהתאם לצורך.

 • המשתמש מסכים ומתחייב לפצות ולשפות את החברה ואת עובדיה, נושאי המשרה שלה, מנהליה וסוכניה, כמו גם את כל הצדדים השלישיים הקשורים לחברה, מכל תביעה, נזק, הוצאה, הפסד ו/או אחריות שנובעים מהפרתו את התנאים הללו.

 • היה ותנאי מתנאי הסכם זה אינו תקף, או שלא ניתן לאכפו, לא ישפיע על תקפות הסכם זה בכללותו. תנאי כזה יוחלף בתנאי תקף/ שניתן לאכפו, ואשר יהיה קרוב לתנאי המקורי שאותו החליף.

 • על מסמך זה ועל השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. לבתי המשפט בעיר תל-אביב? תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל מחלוקת ובכל סכסוך הנובעים מהסכם זה, לרבות כל מחלוקת אשר עשויה להתגלע בעקבות כך.

 • החברה ו/או האתר רשאים לשנות ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, לרבות את התוכן שבאתר, לרבות הפסקת השירותים באתר, או חלקם, וזאת ללא הודעה מוקדמת. באחריות המשתמש לבדוק עדכונים אלו.

 •  

אנו מודים לך על ביקורך באתר החברה ומקווים שסייע לך במטרה לשמה פנית אלינו.

 

עמוד זה עודכן לאחרונה ביום: 10.03.2024.

 

 • התוכן שלעיל, לרבות תוכן האתר, מוגן בזכויות יוצרים ואין להעתיקו בכללו ו/או בחלקו ©

bottom of page