איזור תרגול

סולמות תרגול לנשים

1.5 Female 2 Bridges
00:00 / 02:10
1.5 Female 3 Bridges
00:00 / 03:10
Octave Repeat + Sustain Female
00:00 / 02:09
Vocal Fry - Female
00:00 / 00:53

סולמות תרגול לגברים

1.5 Male 2 Bridges
00:00 / 02:10
1.5 Male 3 Bridges
00:00 / 03:11
Octave Repeat + Sustain Male
00:00 / 02:09
Vocal Fry - Male
00:00 / 00:53