מדיניות ונהלים לשיעורי פיתוח קול

ביטולים ע״י התלמיד

ללא כל קשר לנסיבות, שיעור שיבוטל ע"י התלמיד בתוך פחות מ- 24 שעות ממועד תחילת השיעור, יחוייב במחירו המלא.
הזמן יקר ונדרשת התראה מוקדמת על מנת למלא את מקומך. תודה מראש על התחשבותך.

שיעורים ניתן לבטל בטלפון: 052-3412935, כאשר ניתן להשאיר הודעה בתא הקולי,
או לחילופין בדוא"ל: shay@vocali.co.il
בכל מקרה, שיעור נחשב כמבוטל אך ורק לאחר שהתלמיד קיבלהודעת אישור על כך שהשיעור בוטל.

ביטולים ע"י הסטודיו

במידה ובוטל שיעור ע"י הסטודיו ומכל סיבה שהיא, יקבע שיעור החזר במועד המוסכם על שני הצדדים.

חגים ומועדים

שיעורים שנקבעו לתאריכי חגים ומועדים אינם מבטולים באופן אוטומטי ע"י הסטודיו, במידה ושיעור בוטל הסטודיו יודיע לתלמיד מראש, ויקבע שיעור החזר במועד אחר המוסכם על שני הצדדים.
במקרה ושיעור נקבע לתאריך חג או מועד, על התלמיד להניח מראש כי השיעור מתקיים במועד שנקבע,
ובמידה והתלמיד לא מופיע לשיעור, מחוייב השיעור במחירו המלא.

במידה וירצה התלמיד לבטל שיעור שנקבע לתאריך חג או מועד, על התלמיד להודיע לסטודיו בתוך יותר מ- 24 שעות ממועד תחילת השיעור, אחרת יחוייב השיעור במחירו המלא.

שיעורים ששולמו מראש

ללא כל קשר לנסיבות, על שיעורים ששולמו מראש, כגון חבילות, לא יינתן החזר כספי.
במידה ובוטל ע"י התלמיד שיעור שנרכש במסגרת חבילה, בתוך יותר מ- 24 שעות ממועד תחילת השיעור, ניתן יהיה לתאם מועד חדש המוסכם על שני הצדדים ובתנאי שהמועד החדש יקבע לתאריך שהוא במסגרת תוקף החבילה.

במידה ובוטל ע"י התלמיד שיעור שנרכש במסגרת חבילה, בתוך פחות מ-24 שעות ממועד תחילת השיעור, לא יהיה זכאי התלמיד לשיעור החזר במועד חדש.

איחורים

על התלמיד לדייק, ולהופיע לשיעור כ- 5 דקות לפני הזמן שנקבע. במקרה של איחור ע״י התלמיד, השיעור לא יתארך ויסתיים בזמן, וזאת מתוך הגינות וכבוד כלפי התלמיד שאחריו.

 

על הלקוח לקרוא ולאשר הסכמה בדוא״ל לתנאים אלו לפני תחילת השיעורים.

*מסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.